субота , 25 маја 2024
Početna / Некатегоризовано / SABOR SVETOG ARHANGELA MIHAILA ARANĐELOVDAN 21/8. NOVEMBAR

SABOR SVETOG ARHANGELA MIHAILA ARANĐELOVDAN 21/8. NOVEMBAR

arh-mihailo

U početku, kada je Bog stvarao svet, pre vidljivog ili materijalnog, stvorio je duhovni, nevidljivi svet – duhove.

Svi duhovi su u početku bili dobri, ali se jedan, po imenu Denica, pogordi, zanešen velikom moći koju mu Bog dade, pa se otpadi od Boga, posta neposlušan, poče da čini razna zla i okupi oko sebe veliko društvo i stvori čitavo nevidljivo duhovno carstvo. Tako se duhovi podeliše na dobre i zle: na anđele i demone. Anđeo je grčka reč i znači vesnik, a demon znači pakosnik.

Po učenju crkve, anđela ima vrlo mnogo i oni obrazuju velike nebeske vojske, nad kojima je glavni gospodar Gospod Savaot (a Savaot znači gospodar nad vojskama). Sve te nebeske vojske dele se na devet činova, a tih devet činova ulaze u tri stepena, tako da u svakom stepenu ima po tri čina. U prvi stepen dolaze: šestokrili serafimi, mnogooki heruvimi i prestoli, u drugom su stepenu: gospodstva, sile i vlasti, a u trećem: načala, arhanđeli i anđeli.

Anđeli nemaju tela, bestelesni su i zato se nazivaju dusima. Anđeli se doduše, na ikonama slikaju u ljudskom obliku, ali to je zato što je ljudima sa ograničenom moći shvatanja natprirodnog nemoguće zamisliti duhovni svet drugačije osim telesno. Anđeli se uvek slikaju kao mladi ljudi i to zato što oni nemaju telesnih želja i briga kao ljudi, jer šta doprinosi da se ljudima naberu bore na čelu, da osede, ogrube i ostare, već briga, telesni napor i strasti. Pošto anđeli nemaju ničeg telesnog, zato se i pretpostavlja da nemaju nikakvog uzroka koji bi kvario i ružio njihovu mladost i lepotu, i zato su oni večno mladi i lepi. Pošto anđeli lete gde god ih Bog pošalje, a u prirodi je teško zamisliti da neki živi stvor može leteti bez krila, na ikonama im se slikaju i krila. Anđeli su uvek obučeni u belu odeću, plaštove, u znak čistote i nevinosti, a samo se Arhistratig Mihailo slika u odelu kakvo su u davna vremena nosile vojvode.

Bog je stvorio taj duhovni svet – anđele, da ga slave, da ga slušaju i da čine dobra. Sve što je živo, dužno je da slavi svoga Tvorca, ali anđeli, kao najrazumniji od svih bića, najbolje ga i neprestano slave serafimskom pesmom, obletajući oko njegovog prestola.

Anđeli izvršavaju Božje zapovesti tačno i brzo kao živa vatra. Kad je Bog izgnao prve ljude iz raja, postavio je na ulazu u rajski vrt heruvima sa vatrenim oružjem da čuva pristup k drvetu života, kao stražar. Kad je trebalo odneti kome kakvu vest, kao svešteniku Zahariju, ili Svetoj Djevi Mariji, Bog je slao arhangela Gavrila. Kad je trebalo koga izbaviti kakve opasnosti, na primer apostola Petra iz tamnice, ili koga kazniti, opet je Bog slao nekog od svojih anđela i oni su tu zapovest tačno izvršavali.

Treća dužnost anđela je da čine dobra i da sve stvari u ovom svetu održavaju u onom redu i poretku kako je Bog odredio; a naročito da pomažu ljudima, kao svojoj mladoj i nesavršenijoj braći, u svakom dobrom delu. Svaki čovek, kad postane hrišćanin, na dan krštenja dobije svoga anđela, koji se naziva anđeo mirni, verni učitelj, čuvar duša i tela, i ti anđeli čuvaju čoveku život i zdravlje i paze da čovek, zbog svog neznanja ili nesmotrenosti ne napravi kakvu pogrešku. Anđeli, kao dobri čuvari, ne tutorišu čoveka, već ga savetuju, ali ga ostavljaju i udaljavaju se kad namerno greši, kad neće da se kaje i popravi, kad govori ružne i nepristojne reči, kad drugoga ogovara, kad pakosti bližnjemu, kad se druži sa lošim ljudima, i uopšte kad čini zla. Ljudi čuju glas svog anđela; a to je ona duševna borba sa samim sobom, kad se neko rešava da učini kakvo zlo delo, a anđeo ga odvraća; a čuju glas anđela i kad učine kakvo dobro i plemenito delo, jer su tada radosni i zadovoljni, a tu radost i zadovoljstvo im anđeo uliva. Anđeli su čuvari i čitavih gradova, država, pokrajina, crkava i manastira.

Prvi među arhangelima je Arhangel Mihailo (što znači – ko je kao Bog?), koji je prvi stupio u borbu sa zlim duhom i Denicu zbacio s neba. Od tog doba Arhangel Mihailo neprestano se bori za slavu Božju i zato se on na ikoni i predstavlja kao borac – vojvoda, sa mačem ili kopljem u ruci, a narodno verovanje smatra da on dolazi i uzima ljudske duše, kad je kome kucnuo čas. Na ikoni se ponekad predstavlja kako je pobedio Denicu, okovao ga verigama i stao mu nogom za vrat.

Da bi se odala opšta slava svim anđelima, određen je novembar mesec, dan osmi (21. novembar, po novom kalendaru), i taj dan se proslavlja pod imenom Sabor Arhistratiga Mihaila i ostalih bestelesnih sila, dok narod obično taj dan zove Sveti Aranđeo ili Aranđelovdan.

Novembar je određen za praznovanje svetog Aranđela zato što je taj mesec bio deveti, u vreme kad su se meseci brojali od marta, a broj devet odgovara činovima anđelskim kojih ima devet. A uzet je datum osmi zato što će osmog dana u dan strašnog suda doći Isus Hristos po drugi put, sa svim svojim anđelima, da sudi živim i mrtvim ljudima.

No, osim Arhangela Mihaila ima još arhangela. Drugi je Arhangel Gavrilo (što znači – Sila Božja), treći je Arhangel Rafail (što znači – pomoć ili isceljenje Božje), četvrti je Arhangel Uril (što znači – svetlost ili vatra Božanska), peti Arhangel Salatil (vrhovni služitelj molitava), šesti Arhangel Jegudil (hvala Božja) i sedmi je Arhangel Varahil (delitelj blagoslova Božjih).Sveti Randjel

Takođe pogledajte i ...

U ORGANIZICI PROJEKTA “LINK UP! SRBIJA II“ I PRIVREDNE KOMORE SRBIJE, POD POKROVITELJSTVOM AUSTRIJSKE RAZVOJNE AGENCIJE- ADA – U BEČU USPEŠNO ODRŽANA „INVESTICIONA I POSLOVNA KONFERENCIJA ZA DIJASPORU“