четвртак , 22 фебруара 2024
Početna / Некатегоризовано / Intervju sa Milanom Urukovićem predsednikom skupštine opštine Negotin

Intervju sa Milanom Urukovićem predsednikom skupštine opštine Negotin

Povod za razgovor sa magistrom Milanom Urukovićem, predsednikom Skupštine opštine Negotin su dva značajna događaja: prvi je otvaranje graničnog prelaza preko Hidroelektrane „ Đerdap 2“, a drugi su najavljeni izbori u Srbiji. Milan Uruković pored funkcije predsednika Skupštine koju profesionalno obavlja, uspešno odgovara i svojim drugim izbornim funkcijama, kao predsednik Opštinske organizacije Socijalističke partije Srbije i Okružnog  odbora pomenute partije za Borski okrug. Razgovor vodimo u danima u kojima je Srbija okovana snegom, u pauzi rada Štaba za vanredne situacije koji je bukvalno u svakodnevnom zasedanju, jer je sneg Negotinskoj Krajini, kao i drugim krajevima Srbije zadao dosta problema.

“ Od 28. decembra kada je zvanično otvoren granični prelaz “ Đerdap 2” prema susednoj Rumuniji, kroz Srbiju, preciznije kroz Negotin je prošlo oko 4. 500 rumunskih državljana, odnosno u proseku sto i pedeset ljudi dnevno. Procena je da su oni u negotinskim prodavnicama i ugostiteljskim objektima ostavili bar 300. 000 evra. Međutim, prava šoping sezona, ali i privredna i kulturna saradnja sa Rumunijom tek predstoji. Već su vođeni načelni razgovori sa predstavnicima prekodunavskih opština o mogućnostima saradnje u svim oblastima. Opština Negotin sada ima dva granična prelaza direktno ka EU. Mokranje ka Bugarskoj i sada „Đerdap 2“ ka Rumuniji. Prethodna rukovodstva su u više navrata „ svečano“ otvarala novi granični prelaz, ali aktuelno je to stvarno i učinilo. Iako je bilo sumnje da će novi granični prelaz preko Hidroelektrane “ Đerdap 2”, prema Rumuniji  doneti bilo kakav boljitak Negotincima, sada je već sasvim izvesno da je granica otvorena na zadovoljstvo i jedne i druge strane. Rumunski automobili i grupice naših suseda koji posećuju ovdašnje supermarkete, restorane i kafiće postali su svakodnevna pojava, dok se njihov broj udvostručuje i utrostručujue subotom kada se procenjuje da ih u Negotinu ima nekoliko stotina. Zato bih ja i ponovio reči potpredsednika Vlade i ministra policije Ivice Dačića, da ovo nije samo granični prelaz, već još jedan most prijateljstva sa susedima i da nam saradnja, kao što rekoh tek predstoji.’’

U Negotinu opštinsku vlast ima koalicija DS – SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, SDPS. Ocene su da ova koalicija stabilno funkcioniše.
‘’ Da. Odmah ću reći da imamo, kao i na početku mandata pre dve godine, četiri odbornička kluba, s tim što sada umesto odborničkog kluba SNS, deluje novi URS– VDS. Koalicija na vlasti je tada imala 26 odbornika, a danas imamo 31 odbornika. Inače, saradnja sa predsednikom opštine Vlajkom Đorđevićem i njegovim zamenikom Brankom Markovićem je izvanredna, ne samo na polju političkog delovanja, već i onoj svakodnevnoj ljudskoj saradnji. Mi smo od konstituisanja održali 17 sednica SO Negotin. Pored nekih rekao bih redovnih odluka, bilo je i drugih odluka koje bitno donose boljitak građanima Opštine Negotin. Jedna od njih je sigurno i Odluka o Prostornom planu. Mi smo tu odluku doneli  prošle godine, u julu, a moram da napomenem da smo bili jedna od retkih opština u Republici Srbiji koja nije imala Prostorni plan. To je zakonska obaveza. Bez nje nije mogla ni jedna legalizacija da se završi, niti da se neka druga dozvola izda. U toku je Postupak dobijanja saglasnosti za plan detaljne regulacije od strane Мinistаrstva živоtnе srеdinе, rudаrstvа i prоstоrnоg plаnirаnjа u Vlаde Rеpublikе Srbiје. Tri skupštinske odluke o podršci , za učešće u finasiranju radova na sanaciji– rehabilitaciji lokalnih puteva na teritoriji Opštine Negotin, zatim i više odluka koje se odnose na nastavak izgradnje fekalne kanalizacije u gradu, i rekonstrukciji kišnog atmosferskog kanala. Doneta je odluka o besplatnom prevozu određenih kategorija građana. Zatim, ušli smo u Program strategije održivog razvoja opštine Negotin za period 2011– 2012. godine. Оpštinа Nеgоtin је оdаbrаnа dа u оkviru prоgrаmа ‘ EXCHANGE 3’ dоbiје еkspеrtsku pоdršku zа izrаdu Strаtеgiје lоkаlnоg оdrživоg rаzvоја оd strаnе Cеntrа zа plаnirаnjе i prојеktе SKGО. Prоgrаm ‘ EXCHANGE 3’ finаnsirа Еvrоpskа uniја, njimе rukоvоdi Dеlеgаciја Еvrоpskе uniје u Srbiјi, а sprоvоdi Stаlnа kоnfеrеnciја grаdоvа i оpštinа. Skupštinа оpštinе Nеgоtin је 07.10.2011. gоdinе, dоnеlа Оdluku о pristupаnju izrаdi Strаtеgiје lоkаlnоg оdrživоg rаzvоја Opštinе Nеgоtin zа pеriоd 2012- 2021. gоdinе čimе је pоkrеnut prоcеs strаtеškоg plаnirаnjа. Prеdsеdnik оpštinе је fоrmirао strаtеški tim sаstаvlјеn оd prеdstаvnikа lоkаlnе sаmоuprаvе dа zаpоčnе prоcеs. Prоcеs strаtеškоg plаnirаnjа trеbаlо bi dа sе zаvrši dо krаја mаја 2012. gоdinе usvајаnjеm Strаtеgiје lоkаlnоg оdrživоg rаzvоја оd strаnе Skupštinе оpštinе. Prоcеs strаtеškоg plаnirаnjа оdrživоg rаzvоја bićе zаsnоvаn nа pаrticipаtivnоm pristupu krоz uklјučivаnjе lоkаlnih pаrtnеrа оd znаčаја zа rаzvој Оpštinе. S tim u vеzi, prеdviđеnо је fоrmirаnjе Fоrumа pаrtnеrа kао nеfоrmаlnоg tеlа sаstаvlјеnоg оd prеdstаvnikа lоkаlnе sаmоuprаvе i lоkаlnih pаrtnеrа. U оkviru Fоrumа bićе оfоrmlјеnе tri tеmаtskе rаdnе grupе: Еkоnоmski rаzvој, Društvеni rаzvој i Zаštitа živоtnе srеdinе i infrаstrukturа. Učеšćеm u rаdnim grupаmа, lоkаlni pаrtnеri ćе dirеktnо učеstvоvаti u izrаdi Strаtеgiје оdrživоg rаzvоја Оpštinе Nеgоtin i tаkо uticаti nа budući rаzvој lоkаlnе zајеdnicе.’’

Nedavno ste od ministra za lјudskа i mаnjinskа prаvа, držаvnu uprаvu i lоkаlnu sаmоuprаvu dobili zahtev sa naznakom „hitno “.
‘’ Od strane navedenog ministarstva dobili smo pisani akt kojim je zatraženo sa naznakom ‘’ hitno’’, da dostavimo, da ja kao predsednik skupštine dostavim podatke- kada je održana prva konstitutivna sednica u novom sazivu, što sam i učinio. Nije mi poznato zašto je ministar Milan Marković tražio taj podatak, ali mislim da nadležno Ministarstvo razmatra svrsishodnost održavanja izbora, primene odredbe čl. 31. Zakona o lokalnoj samoupravi obzirom na to da se odbornici biraju na 4 godine, da im toliko traje i mandat. Prema Poslovniku SO i Zakonu o lokalnoj samoupravi, i Zakonu o lokalnim izborima smatra se da je skupština konstituisana verifikacijom mandata odbornika, izborom predsednika  i postavljenjem sekretara Skupštine.’’

Krajem decembra je usvojen budžet, a i ranije su donošene veoma značajne odluke po građane Opštine Negotin.
‘’ Doneli smo i budžet, krajem decembra za 2012. godinu, koji je po mojoj oceni razvojni, obzirom da su povećana sredstva za agrarni budžet, zatim sredstva za socijalna davanja, sredstva namenjena za investicije u MZ i povećana sredstva lokalnog akcionog plana zapošljavanja na teritoriji opštine Negotin u odnosu na prethodnu godinu. Za investicije od formiranja ove koalicije, od strane Vlade, odnosno određenih ministarstava dobijeno je oko 370 miliona i sopstvena sredstva čine oko 500 miliona dinara. To je više nego u prethodnih pet godina.’’

Privatizacija u Opštini Negotin, nije sprovedena na zadovoljavajućem nivou. Više firmi je u stečaju.
‘’ Obzirom da je u najveće dve celine u IHP Prahovo pokrenut stečajni postupak, aktuelno rukovodstvo se obratilo svim institucijama u Srbiji i Agenciji za privatizaciju sa ciljem da se preispita proces privatizacije u IHP. Nakon toga je Agencija poništila Ugovor o privatizaciji, i očekujemo posetu privremenog zastupnika kapitala Opštini Negotin, sa kim će opštinsko rukovodstvo razgovarati, ali vi znate šta je IHP Prahovo značilo, za Negotin. Hranilo je oko 2500 porodica, a za potrebe poljoprivrede proizvelo milona tona đubriva, kao i ostalih proizvoda. Strateški položaj koji IHP Prahovo ima, ako dodate i Luku, je izvanredan. To je pravo bogatstvo.’’

Mnoge građane Negotina posebno je obradovala vest o ponovnom poveravanju grejanja JKP- u  „Badnjevo“.
‘’ Mi sve što radimo, radimo u interesu građana. Najbitnije je da smo grejanje korisnika iz „Borske toplane“ ponovo poverili Javnom komunalnom preduzeću „Badnjevo“ i da su rezultati vidljivi. Građani imaju bolje grejanje jer je Opština osnivač ovog preduzeća, a i novac prihoduje opštinsko preduzeće. Ustupanje drugom preduzeću je bila velika greška, za 2 godine je napravljeno toliko problema, da „Badnjevo“ danas muku muči da ih reši, ali nekako uspeva.’’

Ovo rukovodstvo je veliku popularnost steklo u našoj dijaspori i mesnim zajednicama.
‘’ Kada je reč o mesnim zajednicama, želim da kažem da one nisu zapostavljene u odnosu na Negotin, kao u prethodnom periodu, niti su pak neke povlašćene u odnosu na druge. Ko je aktivniji, ko ima više aktivnosti i projekata, može i više novca da dobije što je sasvim normalno, jer se sredstva dodeljuju prema projektima. Sa klubovima naših ljudi u dijaspori imamo odličnu saradnju. Opština Negotin će biti pokrovitelj Druge Dečije smotre folklora srpske dijaspore i to je samo jedan od pokazatelja, kolko se trudimo da pomognemo rad klubova. Ovog puta je reč o KUD- u „Stevan Mokranjac“ iz Beča koji je organizator Smotre.’’

I ono što je najktuelnije je vanredna situacija izazvana velikim snežnim padavinama.
‘’ Štab za vanredne situacije zaseda stalno. Neverovatno je koliko poslova morate realizovati, jer je Opština Negotin dosta razuđena. Važno je da se i građani samorganizuju, jer ovo je stvarno vanredna situacija. Mi smo doneli i odluku o obrazovanju stručno– operativnog tima za zaštitu i spasavanje od poplava i nesreća na vodi i pod vodom. Zlu ne trebalo, ukoliko dođe do naglog otapanja snega.’’

Zahvalili smo Milanu Urukoviću, predsedniku SO Negotin na vremenu koje je posvetio novinarima „Zavičaja narodnih novina“, posebno ceneći što je i u ovim vanrednim uslovima, kao i uvek do sada, odvojio vreme i upoznao nas sa najvažnijim poslovima koje realizuje opštinska vlast.

Takođe pogledajte i ...

U ORGANIZICI PROJEKTA “LINK UP! SRBIJA II“ I PRIVREDNE KOMORE SRBIJE, POD POKROVITELJSTVOM AUSTRIJSKE RAZVOJNE AGENCIJE- ADA – U BEČU USPEŠNO ODRŽANA „INVESTICIONA I POSLOVNA KONFERENCIJA ZA DIJASPORU“