петак , 12 августа 2022
Početna / Некатегоризовано / Četvrta Konferencija srpske lekarske dijaspore u Belom Dvoru

Četvrta Konferencija srpske lekarske dijaspore u Belom Dvoru

218566 karadjordjevici03-afp-carl-de-souza f

07032013 flyer SDMC 2013 final

liflet2srp u svetu i kod nas final copy

image001

U organizaciji Fondacije Nj.K.V. Princeze Katarine a pod pokroviteljstvom Nj.K.V. Prestolonaslednika Aleksandra II i Nj.K.V. Princeze Katarine, od 16 do 18. maja 2013. održati Konferencija srpske medicinske dijaspore 2013, u Belom Dvoru iHotelu Metropol Palace u Beogradu.
Konferencija se održava u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom inostranih poslova Republike Srbije, Kancelarijom za saradnju sa Dijasporom i Srbima u regionu Vlade Republike Srbije, Medicinskim fakultetima Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Novom Sadu, Srpskim lekarskim društvom, Svetskom zdravstvenom organizacijom i medicinskim odborima Lajflajn humanitarne organizacije iz Čikaga i Kanade.
Posvećena je posebna pažnja kvalitetu programa i zahvaljujuci velikom odazivu naših lekara iz dijaspore, dolazi nam stotinak vrhunskih stručnjaka, predavača i aktivnih učesnika iz celog sveta kojima će od 16 do 18 maja ove godine domaćini biti naši najprominentniji stručnjaci u Srbiji.

Registracija će se obaviti 16 maja na Kraljevskom dvoru, nakon čega će slediti koktel dobrodošlice gde će lekarima domaćini biti Nj.K.V. Prestolonaslednik Aleksandar II i Nj.K.V. Princeza Katarina. Učesnici će tom prilikom obići Beli i Kraljevski dvor.
Konferencija će se zvanično otvoriti u 9 sati u petak 17. maja u Hotelu Metropol Palace gde će se učesnicima obratiti Njegova Svetost Patrijarh srpski Gospodin Irinej, Ministarka Zdravlja Prof Dr Slavica Djukić – Dejanović, Ministar Inostranih Poslova, Nj.E. g-din Ivan Mrkić, Šef kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, g-dja Slavka Drašković, dekani medicinskih fakulteta Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu, predsednik Srpskog lekarskog društva, šef kancelarije svetske zdravstvene organizacije, kao i Nj.K.V Prestolonaslednik Aleksandar II i Princeza Katarina.
Nakon toga uslediće Plenarna sesija na kojoj će se diskutovati o temama koje će pokriti od najnovijih smernica Svetske zdravstvene organizacije i zdravstvene zaštite u SAD, preko obrazovanja i timskog rada sa primerima iz Kanade do medicinskih inovacija usmerenih na pacijente, sa primerima iz Velike Britanije, pa će samim tim biti interesantne svim zdravstvenim radnicima ali i studentima medicine i farmacije.
Plenarna sesija je pracena okruglim stolovima. Domaćini okruglih stolova biće različite klinike Kliničkog centra Srbije i Medicinski fakultet u Beogradu, a moderatori naši istaknuti lekari i profesori medicine.
Tu će se izmedju ostalog diskutovati o poslednjim dostignućima i primeni matičnih ćelija, o hroničnim bubrežnim bolestima i bolestima koagulacije, o radiološkim dijagnostičkim i terapeutskim procedurama, kao i o različitim hirurškim zahvatima uključujući i laparoskopske hirurške tretmane.
Posebne sesije će se baviti poremećajima i uzrocima zaostajanja u razvoju dece, zdravljem žena – od bolesti koje se javljaju u trudnoći do onkoloških i urgentih stanja, a diskutovaće se i o palijativnom zbrinjavanju osoba u svetu i Srbiji. Ovo su, između ostalog, i teme kojima se Fondacija Nj.K.V. Princeza Katarina kroz svoje humanitarne aktivnosti i mnogobrojne donacije bavi od 2001 godine.
Pored ovih sesija, održaće se i preregistraciona sesija na Medicinskom fakultetu u Beogradu posvećena i studentima medicine gde će im predavači iz dijaspore približiti medicinsko obrazovanje u SAD, kao i poslednja dostignuca u vezi istrazivanja vezanog za rano otkrivanje raka kao I medicinsku genetiku.
Među stotinak lekara koji nam dolaze iz inostranstva nalaze se vrhunska imena, istaknuti lekari
iz dijaspore i višegodišnji prijatelji Fondacije Nj.K.V. Princeza Katarina poput:
– Dr Peter Mazzone (SAD) koji na Klivlend klinici razvija neinvazivne metode za ranu idenifikaciju raka (ovo istraživanje je pobudilo veliku pažnju medija u Americi, pa se pojavljivalo vise puta na CNN-u)
– Prof dr Jerry Maniate (Kanada), koji je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Torontu zadužen za obrazovanje i stipendije i dolazi kao predstavnik Kraljevskog koledža lekara i hirurga iz Kanade;
– Dr Aleksandar Mijovic (UK), koji se na medicinskom fakultetu Kings Koledž u Londonu bavi matičnim ćelijama;
– Prof dr Dusica Babovic Vuksanovic (SAD), Profesor medicinske genetike sa klinike Mejo;
– Dr John Papagiannis (Grčka), istaknuti dečji kardiolog iz Mitera bolnice u Atini;
– Prof dr Milorad Čupić (SAD), klinički profesor anestezije na medicinskom fakultetu
Univerziteta Ilinois u Čikagu;
– Prof dr Vincent Anaf (Belgija), profesor ginekološke hirurgije na medicinskom fakultetu
Univerziteta u Briselu;
– Dr Konstandinos Plestis (SAD), direktor klinike za hirurgiju aorte u Nort Šor, Lenoks Hil
bolnici u Njujorku;
– Prof dr Tatjana Stanković (UK), profesor genetike raka u Centru koji se bavi
istraživanjima raka na Univerzitetu u Birmingamu;
– Prof dr Vesna Garović (SAD), profesor interne medicine medicinskog fakulteta Mejo u
Ročesteru;
– Dr Siniša Gradinac (Kuvajt), šef kardiohirurgije u Sabah Al-Ahmad Kardio Centru Amiri
Bolnice;
– Prof dr Brian Weinshenker (SAD), profesor neurologije na medicinskom fakultetu Mejo u
Ročesteru;
– Prof dr Steven Campbell (SAD), profesor hirurgije na odeljenju za urološku onkologiju
klinike Klivlend u Ohaju;
– Prof Simon Stokley (UK), profesor inovacija i preduzetništva na Džadž poslovnoj školi
Univerziteta u Kembridžu;
– Dr Nada Milosavljevic (SAD), instructor psihijatrije na medicinskom fakultetu Harvarda i
Masačusets opšte bolnice u Bostonu;
– G-đa Ann Pešić (Irska), počasni konzul Irskog konzulata sa ličnim iskustvom iz
palijativnog zbrinjavanja;
– Prof dr Marina Hodolič (Slovenija), profesor nuklearne medicine sa medicinskog fakulteta
Univerziteta u Ljubljani;
– Dr Vesna Bryn (Norveška), šef dečjeg neurološkog odeljenja u Lilihameru

Njima će se pridružiti vrhunska imena srpskog zdravstva i članovi Kraljevskog medicinskog odbora. Između ostalih: Prof dr Ida Jovanović sa Dečje univerzitetske bolnice u Tiršovoj, Prof dr Nevena Sečen sa Medicinskog fakulteta u Novom sadu, Prof dr Cane Tulić, sa klinike za Urologiju, Prof dr Dušica Lečić- Toševski, dopisni član SANU, profesor psihijatrije i direktor Insituta za mentalno zdravlje u Beogradu, Prof dr Bela Balint, šef insituta za transfuziologiju i hematologiju VMA, Prof dr Aleksandar Ljubić, profesor ginekologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Prof dr Petar Bošnjaković sa medicinskog fakulteta u Nišu i mnogi drugi.
Očekujemo i preko 500 učesnika iz čitavog regiona. Pored stručnog programa i prilike da se i lično upoznaju sa vrhunskim imenima svetske medicine, po odluci Zdravstvenog saveta Republike Srbije, program Konferencije srpske medicinske dijaspore je akreditovan bodovima kontinuirane medicinske edukacije a učesnicima će biti podeljen i stručni materijal.
Lekari iz Srbije i regiona se svakodnevno prijavljuju za učestvovanje na konferenciji te molimo zainteresovane da se prijave ranije, kako bi izbegli razočarenje, jer je broj učesnika ograničen.

4th Serbian Diaspora Medical Conference at White Palace

In the organization of HRH Crown Princess Katherine Foundation and under the patronage of TRH Crown Prince Alexander II and Crown Princess Katherine, the 4th Serbian Diaspora Medical Conference 2013 will be held from 16 to 18 May 2013 at the White Palace and Metropol Palace hotel in Belgrade.
The Conference is organised in cooperation with the Ministry of Health and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia, the Serbian Government’s Office for Cooperation with the Diaspora and Serbs in the region, Medical Faculties of the University of Belgrade and Novi Sad, Serbian Medical Society, World Health Organisation and the Medical Boards of the Lifeline Humanitarian organisations from the USA and Canada.
Special attention was paid to the programme quality, and thanks to the great response from our doctors from the diaspora, from 16 to 18 of May, the most prominent experts in Serbia will be hosts to about hundred top experts, lecturers and active participants from all over the world.
The registration of the participants will be held on 16 May at the Royal Palace, followed by a welcome reception where the doctors will be hosted by HRH Crown Prince Alexander II and HRH Crown Princess Katherine. At this occasion, the participants will have a tour around the Royal Palace and the White Palace.
The official opening of the Conference will be on 17 May at 9 AM at the Metropol Palace hotel. His Holiness Serbian Patriarch Irinej, Minister of Health Prof. Dr. Slavica Djukic – Dejanovic, Minister of Foreign Affairs, H.E. Mr. Ivan Mrkic, Head of the Serbian Government’s Office for Cooperation with the Diaspora and Serbs in the region, Ms. Slavka Draskovic, Deans of the Medical Faculties of Universities in Belgrade and Novi Sad, President of the Serbian Medical Society, Head of the World Health Organisation, as well as TRH Crown Price Alexander II and Crown Princess Katherine will give the key note speeches.
The Plenary session will follow. Here the participants will be discussing topics from the latest WHO guidelines and health care in the USA, through education organisation and team work with examples in Canada, to patient centred medical innovations with examples from the United Kingdom, therefore it will be interesting to all health professionals as well as to students of medicine and pharmacy.
The Plenary will be followed by round tables. Hosts of the round tables will be different clinics of the Clinical Centre of Serbia and the Medical Faculty in Belgrade, and moderators our prominent medical doctors and professors.
Among the other, the topics will be the latest developments and the application of stem cells, chronic kidney diseases and coagulation disorders, the radiological diagnostics and therapeutic procedures, as well as a variety of surgical procedures including laparoscopic surgical treatments.
Special sessions will address the causes of disorders and developmental delays of children, women’s health, from diseases that occur in pregnancy to cancer and urgent conditions, as well as palliative care in the world and in Serbia. These are, among the others, issues that HRH Crown Princess Katherine Foundation is engaged in since 2001, through its humanitarian activities and numerous donations.

In addition to these sessions, there will be a preregistration session at the Medical faculty in Belgrade, dedicated also to the medical students where the lecturers from diaspora will be speaking about the medical education in the USA as well as about the latest research related to early detection of cancer as well as to medical genetics.
Among the doctors who are coming from abroad, there are prominent experts in the diaspora and friends of the HRH Crown Princess Foundation, such as:
– Dr Peter Mazzone (USA),
– Prof Dr Jerry Maniate (Canada),
– Dr Aleksandar Mijovic (UK),
– Prof Dr Dusica Babovic Vuksanovic (USA),
– Dr John Papagiannis (Greece),
– Prof Dr Milorad Čupić (USA),
– Prof Dr Vincent Anaf (Belgium),
– Dr Konstandinos Plestis (USA),
– Prof Dr Tatjana Stanković (UK),
– Prof Dr Vesna Garović (USA),
– Dr Siniša Gradinac (Kuwait),
– Prof Dr Brian Weinshenker (USA),
– Prof Dr Steven Campbell (USA),
– Prof Simon Stokley (UK),
– Dr Nada Milosavljevic (USA),
– Mrs Ann Pešić (Ireland),
– Prof Dr Marina Hodolič (Slovenia),
– Dr Vesna Bryn (Norway), and many others.

They will be joined by the most prominent doctors in Serbia and members of the Royal Medical Board. Among the others: Prof Dr Ida Jovanovic, Prof Dr Nevena Secen, Prof Dr Cane Tulic, Prof Dr Dusica Lecic- Tosevski, Prof Dr Bela Balint, Prof dr Aleksandar Ljubić, Prof dr Petar Bošnjaković and many more.
We are expecting more than 500 participants from the whole region. The Conference will be an opportunity to share and exchange their experience and meet with their peers from the diaspora.
The Health Council of the Republic of Serbia has accredited the Serbian Medical Diaspora
Conference programme with continuing medical education credits.

Medical doctors from Serbia and the region are daily applying for the Conference participation and we urge those that are interested to apply as soon as possible in order to avoid any disappointment as the number of places for the participants is limited.
For application, more information and the full programme, please visit our website www.serbiandiasporamedical.rs. Please do not hesitate to contact the HRH Crown Princess Foundation at sdmc@pkfond.rs. We are looking forward to seeing you in May.

Takođe pogledajte i ...

ПРВА СРПСКА РАТНИЦА – СОФИЈА ЈОВАНОВИЋ

PRVA SRPSKA RATNICA – HEROINA SOFIJA JOVANOVIĆ: “AKO POSUSTANEM ILI SE UPLAŠIM ZADATKA UBIJTE ME” …